קטגוריות
כללי

שינוי זמן (הוספה או החסרה של ימים, חודשים או שנים) לתאריך ב SQL

במידה ואנו מעוניינים להוסיף או להחסיר זמנים משדה מסוג DateTime ב SQL נוכל להשתמש בשאילתה הבאה: כאשר את [TIME_TYPE] נחליף בסוג הזמן שנרצה להוסיף או להחסיר מהתאריך (dd=ימים, ww= שבועות, mm=חודשים, yy=שנים ). את [TIME_VALUE] נחליף בכמות הזמן שנרצה להוסיף או להחסיר. (מספר חיובי עבור הוספה, מספר שלילי עבור החסרה). ואת [DATE] נחליף בשדה של התאריך שעליו נרצה לבצע את השינוים, […]

קטגוריות
כללי

העתקה בין 2 טבלאות בבסיס הנתונים (SQL)

במידה ואנו מעונים להעביר נתונים מטבלה אחת בבסיס הנתונים לטבלה אחרת (אפילו אם היא לא קיימת עדיין) ניתן להשתמש בסקריפט הבא: כאשר נחליף את [ORIGINAL_TABLE] בשם הטבלה שאנו רוצים לגבות, ואת [NEW_TABLE] נחליף בשם הטבלה החדשה שנרצה ליצור. אני נוטה להשתמש בזה כאשר אני רוצה לעשות שינוי בטבלה כלשהי אך עדיין מעוניין לשמור את הנתונים שהיו לפני השינויים בטבלה […]