REDIRECT - מדריך HTML 5 - איך ליצור טפסים והאפשרויות החדשות (חלק א')

טפסים זה חלק חשוב באינטרנט, הם מאפשרים לנו לשלוח נתונים ולגרום לאתר האינטרנט שלנו להיות קצת יותר דינמי.
ב- HTML 5 נוספו מספר אפשרויות חדשות לטפסי האינטרנט שלא היה קיימות ב-Html 4 ועל מנת לממש אותם בעבר היינו צריכים להשתמש בפונקציות JavaScript שונות.
במדריך זה הסביר ואדגים את האפשריות החדשות שנוספו ב- HTML 5 לטפסים [עוד]

תגיות:

סלקטורים ב- CSS: חלק ב', אלמנטים יחסיים לאלמטים אחרים

בהמשך למאמר הראשון על CSS Selectors, במאמר זה הסביר איך לבחור אלמטים שנמצאים במיקום יחסי לאלמנטים אחרים [עוד]

תגיות:

REDIRECR - סלקטורים ב- CSS: חלק א', הבסיס

במדריך זה אסביר באופן כללי על הסלקטורים ב CSS ועל מבנה הקובץ.
הסלקטורים בעצם מאפשרים לנו לבחור על איזה אלמנטים בדף אנו מעוניינים להפעיל את העיצוב. [עוד]

תגיות:

REDIRECT - מערכים ב-JavaScript - פונקציות לעדכון, עריכה ומחיקה

במערכים של JavaScript יש מספר פונקציות שימושיות שעוזרות לנו לעבוד איתו. בפוסט זה אפרט עליהן ואתן מספר דוגמאות איך הן עובדות. [עוד]

תגיות:

שמירת נתונים בצד הלקוח ב- HTML5

בעבר כאשר היינו רוצים לשמור נתונים בצד של המשתמש היינו משתמשים ב-cookie.

ב-HTML 5 הוסיפו לנו 2 אפשרויות נוספות שמוסיפות לנו כוח נוסף מבחינה תכנותית: localStorage ו- sessionStorage.

במאמר זה אסביר עליהם, על ההבדלים ביניהם, אתן דוגמאות איך משתמשים בהם, על ההבדלים בין כל אחד מהם לשימוש ב-cookie ואיך הם עוזרים לנו. [עוד]

תגיות:

מדריך HTML 5 - הגדרת סוגים לשדות input

ב-HTML 5 נוספו לנו מספר אפשריות חדשות שבאות להקל עלינו את הכתיבה ועוזרות לקוד להיראות קצת יותר מסודר.

חלקם אפשרויות שבעבר היינו צריכים לרשום קוד ב-JavaScript או באמצעות פקד חיצוני שיתן לנו את אותה תוצאה וכיום ניתן לעשות אותם באמצעות HTML בלבד ורק על ידי שינוי הסוג של ה-input ובמילה אחת וללא צורך בקוד נוסף וארוך. [עוד]

תגיות: