REDIRECT - איך לסדר רשימה מסוג IQueryable בצורה רנדומלית או על פי משתנה

באחת המשימות שלי התבקשתי לסדר רשימה מסוג IQueryable בצורה רנדומלית (Random). הדרך הפשוטה לעשות זאת היא באמצעות Linq והיא נעשית באמצעות שורה אחת בלבד.
בפוסט זה אסביר איך לסדר רשימה מסוג IQueryable בצורה רנדומלית או על פי משתנה אחר ששייך ל-Class זה [עוד]

תגיות: