REDIRECT - מה חדש ב-Visual Studio 2017: שיפורים ב-IntelliSense

IntelliSense (או בשמו המלא: Intelligent code completion) זה תכונה שמאפשרת סוג השלמה אוטומטית בזמן הכתיבה וקיימת במספר תוכנות לכתיבת קוד.

אחת היתרונות של IntelliSense על השלמה אוטומטית רגילה היא בכך שהיא מתאימה את עצמה לאובייקט שעליו עובדים כרגע. למשל, אם אני אפעיל אותה על class מסויים אקבל רק השלמות שמתאימות לו, למשל, פונקציות שהוא מממש או מאפיינים שניתן לגשת אליהם בניגוד להשלמה אוטומטית שתציג את כל האפשריות שהיא מכירה. [עוד]

REDIRECT - מה חדש ב-Visual Studio 2017: סימון מקטעי הקוד

ב- Visual Studio 2017 ניתן לראות את הפס המקוטע/מקווקו החדש שמופיע ב-IDE ומסמן לנו את ההתחלה והסיום של כל מקטע קוד של namespace, פונקציות, לולאות ותנאים שעוזר לנו לראות איפה מתחיל ומסתיים כל אחד ממקטעי הקוד בדף. [עוד]